Webbutik

MENY

Trafikverkets miljörapport 2010

Dokumentbeteckning: 2011:051

Trafikverkets särskilda rapport riktar sig till Trafikverkets anställda, aktörer inom sektorn, regeringen och allmänheten. Rapporten redovisar den påverkan på miljön som byggande, drift och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur samt trafikering ger upphov till. Rapporten tar även upp de åtgärder som Trafikverket genomfört för att minska denna miljöpåverkan.
Artikelnr: TV16904