Webbutik

MENY

Trafikverkets Kunskapsunderlag och Klimatscenario för Energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan

Dokumentbeteckning 2014:137

Arbetet med att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan riktar sig till en målgrupp som är svår att se framför sig, kommande generationer. Men om vi – och andra aktörer – lyckas, nationellt och internationellt, kan vi bidra till drägliga levnadsvillkor för kommande generationer. Minskad energianvändning och begränsad klimatpåverkan bidrar även till en hållbar energiförsörjning för samhället och transportsystemet, vilket är av stor vikt för den ekonomiska utvecklingen.
 

 

Artikelnr: TV000119

Transportsektorn står för en betydande del av energianvändningen och klimatpåverkan. Det beror både på sektorns storlek och på att det är en av de sektorer som växer snabbast. Därför är det extra viktigt att transportsektorn bidrar till att klimatmål uppnås, såväl i Sverige som internationellt. Det förutsätter dock en kraftfull satsning på ett transportsnålt samhälle, effektiv användning av transportsystemet, energieffektiva fordon, fartyg och flygplan som till stor del drivs med förnybar energi samt en energieffektiv infrastrukturhållning. Trafikverket och våra samarbetspartner är viktiga aktörer för att åstadkomma detta.

Trafikverkets kunskapsunderlag och klimatscenario för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan är en fördjupning av det samlade planeringsunderlaget för miljö och utgör grunden för Trafikverkets arbete med att begränsa transportsektorns klimatpåverkan.

Ersätter Trafikverkets publikation 2012:152