Webbutik

MENY

Trafikverkets handbok för hantering av sulfidförande bergarter

Dokumentbeteckning: 2015:057

Eftersom det råder osäkerhet om hur sulfidförande bergarter ska hanteras för att inte utgöra en miljörisk behövs det ett generellt system för bedömning av miljöpåverkan och råd om vilka åtgärder som är lämpliga för att minska denna. Med anledning av detta har Trafikverket tagit fram denna handbok.

Handboken är tillämpbar under anläggningsarbeten som t ex väg- och järnvägsskärningar samt i samband med mellanlagring på bergupplag. Målgruppen för detta dokument är främst projektledare, projektörer och entreprenörer.

2019-12-20: Vi har publicerat ett förtydligande av syftet med handboken, se separat dokument under "Related files" nedan.

Artikelnr: TV000140