Webbutik

MENY

Trafikverkets genomförandeplan för åren 2018-2023

Dokumentbeteckning: 2018:055

Genomförandeplanen ger en bild av Trafikverkets verksamhet sex år framåt. Den visar både åtgärder för underhåll och hur transportsystemet planeras att utvecklas. Grunden till genomförandeplanen är de åtgärder som finns i gällande långsiktiga planer. Planen fokuserar på de åtgärder som har störst konsekvenser för transportsystemet, både under genomförandet av åtgärderna och när de är färdiga. Genomförandeplanen innehåller även en redovisning av Trafikverkets behov av forskning och innovation för perioden 2018–2020.
Artikelnr: TVD-14276
Specifikationer
Language Swedish SV