Webbutik

MENY

Trafikverkets Forsknings – och Innovationsplan för åren 2019–2024

Dokumentbeteckning: 2018:233

Trafikverkets FoI-plan beskriver de övergripande målsättningarna, de aktuella prioriteringarna och de processer och regler som gäller för Trafikverkets FoI-verksamhet. FoI-planen är därför ett viktigt verktyg för potentiella utförare av FoI-projekt som Trafikverket finansierar. Planen omfattar sex år men uppdateras minst en gång per år. På Trafikverkets webbplats Forskning och Innovation publiceras aktuella tidpunkter för inlämning av projektförslag.

Projektförslag som svarar mot Trafikverkets Forsknings- och innovationsplan behandlas i två steg. Läs mer om hur ansökningsprocessen och bedömningen av projektförslag går till i Trafikverkets Forskning- och innovationsplan.
Artikelnr: TVD-35861