Webbutik

MENY

Trafikverkets forsknings- och innovationsplan för åren 2019 - 2024

Dokumentbeteckning: 2018:187

Trafikverkets forsknings- och Innovationsplan tar sin utgångspunkt i regeringens forskningsproposition och det uppdrag regeringen gett myndigheten att genomföra.
Artikelnr: TVD-25439

Trafikverkets FoI-plan beskriver de övergripande målsättningarna, de aktuella prioriteringarna och de processer och regler som gäller för FoI på Trafikverket. På det viset är FoI-planen det viktigaste verktyget för alla potentiella utförare av FoI-projekt som Trafikverket finansierar. Planen omfattar sex år men uppdateras två gånger per år, 1 juni och 1 december. Trafikverket har årligen utrymme för att finansiera nystarter. På Trafikverkets webbplats Forskning och Innovation publiceras från och med hösten 2018 löpande det utrymme portföljerna har för finansiering av nya projekt.  

Projektförslag som svarar mot Trafikverkets Forsknings- och innovationsplan behandlas i två steg. Läs mer om hur ansökningsprocessen och bedömningen av projektförslag går till i Trafikverkets Forskning- och innovationsplan. 

 

Portföljen Planering av ett effektivt transportsystem som stöder en hållbar utveckling av samhället– Planera har tagit fram med fördjupning kring särskilt prioriterade teman:
Publikation 2019:030