Webbutik

MENY

Trafikverkets Forsknings- och innovationsplan 2020–2025

Dokumentbeteckning: 2020:039

Det här dokumentet beskriver de forsknings- och innovationsområden som Trafikverket prioriterar, samt den ansökningsprocess som tillämpas. Trafikverkets FoI-plan har ett planeringsperspektiv på sex år men uppdateras en gång per år. FoI-verksamheten spänner över stora delar av innovationskedjan från tillämpad forskning till demonstration. Den ska tillföra ny kunskap och utveckla nya lösningar eller markant förbättra befintliga tjänster/produkter. FoI-verksamheten är därför central för kunskapsutvecklingen och Trafikverkets förmåga att lösa sina uppgifter men också viktigt för akademin, näringslivet och andra myndigheter.
Artikelnr: TVD-57057