Webbutik

MENY

Trafikverkets arbete med produktivitet och innovation i anläggningsbranschen - Regeringsuppdrag.

Dokumentbeteckning: 2020:100

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att under tre år (2018–2020) redogöra för sitt produktivitets- och innovationsarbete samt bedömda effekter av arbetet. Redovisningen ska också innehålla vilka utvecklingsområden som finns, vilka externa faktorer som kan påverka samt en bedömning av utvecklingen över tid. Trafikverket ska också redovisa en kontraktsuppföljning för kontrakt avslutade under föregående år. Denna rapport är den tredje och sista avrapporteringen till regeringen.
Artikelnr: TVD-60515