Webbutik

MENY

Trafikverkets arbete med buller i remissärenden

Dokumentbeteckning: 100955

Region Stockholm befinner sig i en intensiv utvecklingsperiod som gör att planeringsförutsättningarna blir allt mer komplexa. Planeringen av transportsystemet sker inom ramen av flera lagar och i växelverkan mellan olika aktörer och finansieringsformer. Trafikverkets utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv är att skapa förutsättningar för ett effektivt, konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem, därför strävar Trafikverket efter att delta i de frågor som påverkar samhällsstrukturen och därmed transportsystemet.
Artikelnr: TV-54522