Webbutik

MENY

Trafikverkets ansvar vid planering och utveckling av stationer

Dokumentbeteckning: 2017:069

 

Detta material beskriver vilka delar av en station som Trafikverket ansvarar för. Beskrivningen är tänkt att ge en grund för den samverkan som krävs när nya stationer planeras eller befintliga utvecklas.

 

Artikelnr: NP-3717

 

I kapitel 1 beskrivs Trafikverkets ansvar för anläggningar och utrustning inom stationsmiljöer samt ansvarsfördelningen för vissa andra åtgärder och planeringskostnader. Denna ansvarsfördelning gäller vid samtliga ny- eller ombyggnader av stationer. Kapitel 1 är en sammanställning av Trafikverkets gällande ställningstaganden. Dessa finns beskrivna i de riktlinjer, underlag, förordningar och lagar som nämns i dokumentet, men har tidigare inte sammanställts med fokus på vilka frågor som berör stationsmiljöer.

 

 

 

I kapitel 2 beskrivs Trafikverkets bild av hur processen kan se ut när nya stationer planeras eller befintliga utvecklas. Varje stationsprojekt är unikt och denna beskrivning kan ses som en generell utgångspunkt för de aktörer som berörs.