Webbutik

MENY

Trafikverket och vårt arbete med buller

Dokumentbeteckning: 100216

Buller från väg- och järnvägstrafik är en form av miljöstörning som berör många människor i Sverige. Överallt där tät eller tung trafik går nära bostäder, kontor, skolor eller vårdinrättningar, kan man utgå ifrån att människor blir störda av buller. Trafikverket arbetar tillsammans med andra myndigheter för att uppfylla att riksdagens riktvärden för buller inte överskrids.

Artikelnr: TV17407