Webbutik

MENY

Trafikslagsövergripande plan för utveckling av metoder, modeller och verktyg – för analys av samhällsekonomi, järnvägskapacitet, effektsamband och statistik samt för trafik- och transportprognoser

Dokumentbeteckning: 2017:087

Detta är Trafikverkets trafikslagsövergripande plan för utveckling av metoder, modeller och verktyg – för analys av samhällsekonomi, järnvägskapacitet, effektsamband och statistik samt för trafik- och transportprognoser.

Planen är en ny version av den utvecklingsplan som togs fram av Trafikverket 2014. Denna gång har planen utökats med områdena järnvägskapacitet och statistik. Den kommer att uppdateras en gång per år vad gäller projektförslagen i avsnitt 3-9. 

 

Artikelnr: NP-4748