Webbutik

MENY

Trafikslagsövergripande stråkstudie Göta Älv-Vänerstråket - åtgärdsvalsstudie

Dokumentbeteckning: 2016:119
[ÅVS]

I innevarande nationella infrastrukturplan (2014–2025) är frågan om Vänersjöfarten och slussar i Trollhätte kanal upptagen som en namngiven brist och därigenom föremål för fördjupad utredning. Åtgärdsvalsstudie ”Trafikslagsövergripande stråkstudie, Göta älv–Vänerstråket” är en komplettering till tidigare utredningsmaterial redovisat 2013, och syftar till att fördjupa beslutsunderlaget inför Trafikverkets åtgärdsplanering för 2018–2029.

Kompletteringen består huvudsakligen i framtagning av byggtekniska alternativ för nya slussar eller avveckling av befintliga slussar, samt konsekvenser för näringsliv och samhälle. Resultaten sammanfattas i rapport med tillhörande samhällsekonomisk analys och samlad effektbedömning, som redovisar effekter för näringsliv, samhälle och miljö.
Detta är en populärversion av rapporten.
Artikelnr: TV000556