Webbutik

MENY

Trafikslagsövergripande stråkstudie Göta Älv-Vänerstråket

Dokumentbeteckning: 100597

Trafikslagsövergripande stråkstudie – Göta älv-Vänerstråket syftar till att utgöra beslutsunderlag inför Trafikverkets åtgärdsplanering för 2014–2025. Utredningen består huvudsakligen i framtagning av godsprognoser och samhällsekonomisk analys utifrån två alternativa scenarion för utvecklingen av Vänersjöfarten.

Artikelnr: TV17419