Webbutik

MENY

Trafikprognoser - förklarat på ett enkelt sätt

Dokumentbeteckning: 100770

Vi planerar idag för morgondagens transportsystem men hur kommer framtiden att se ut? Det vet vi inte och därför måste vi göra antaganden utifrån från vår historia, forskning, studier, fakta, politik och vad vi vill uppnå.

När samhället förändras påverkas människors och näringslivets resvanor. För att få en bild av hur olika framtidsscenarier påverkar resandet gör Trafikverket trafikprognoser. Utifrån dessa kan problem och brister i dagens och morgondagens infrastruktur identifieras och förslag på lösningar utvärderas. Denna folder syftar till att på ett enkelt sätt förklara vad trafikprognoser är, vad de bygger på och hur de används.
Artikelnr: TVD-60886