Webbutik

MENY

Trafikprognoser − en underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037

Dokumentbeteckning: 2020:187

Detta är en underlagsrapport till det inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037, som Trafikverket redovisade till regeringen den 30 oktober 2020. En viktig utgångspunkt är 2020 års basprognoser som Trafikverket tidigare presenterat. Prognoserna beskriver trafikens förväntade utveckling fram till 2040, där en kombination av påskyndad elektrifiering, ökad reduktionsplikt samt högre bränslepriser som minskar bränsletrafiken (fossildriven) gör att klimatmålen nås. Den representerar därför väl de förutsättningar som gäller för det mest kostnadseffektiva sättet att nå klimatmålen. Syftet med prognoserna är varken att beskriva en önskvärd framtid eller en ideal klimatpolitik, utan utgöra en referensutveckling för bland annat infrastrukturplanering.
Artikelnr: TVD-67029