Webbutik

MENY

Trafikprognos för svenska flygplatser 2030

Dokumentbeteckning: 2014:096

En tidigare version av denna rapport publicerades i juli 2013, den versionen innehåller ett antal teorier kring rullbanekapacitet. Trafikverkets bedömning är att dessa stycken är skrivna på ett sådant sätt att det inte tydligt framgår vad Trafikverket anser är den faktiska verkligheten kring förutsättningarna för Stockholmsregionen att hantera efterfrågan på flygstolar. Det är också en fråga om vilket långsiktigt behov som finns för att skapa ett internationellt konkurrenskraftigt transportsystem. Stockholms och Sveriges internationella tillgänglighet kräver en långsiktigt god tillgång på rullbanekapacitet under morgon och eftermiddagstid. God tillgång på kapacitet under tider då ingen efterfrågan på flygstolar finns är inte ett relevant mått på kapacitet.

Artikelnr: TV17735