Webbutik

MENY

Trafiklots förbi vägarbete - Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för vägarbeten med olika längd och trafikmängd

Dokumentbeteckning: 2011:130

Under de senaste åren har flera olyckor inträffat i samband med vägarbete.  Många inträffar för att förarna inte har uppmärksammat vägarbetet i tid, eller inte hunnit stanna. Vid framförallt beläggningsarbeten, där ett eller flera körfält är avstängt för trafik, kan lots användas för att hålla ner hastigheten för trafikanter som passerar arbetsplatsen.
För att undersöka möjligheten att lotsa trafik förbi längre vägarbetsområden har simuleringar gjorts med mikrosimuleringsverktyget Vissim.

Artikelnr: TV17048