Webbutik

MENY

Trafikflöden och självkörande fordon - Drive Me försökssträcka

Dokumentbeteckning: 2018:165

Detta är en analysrapport upprättad inom ramen för Drive Me ADEST innan de planerade fältförsöken med självkörande Volvobilar. Fokus i denna rapport ligger på trafikflöde och vägnätets kapacitet, samt hur dessa kan komma att förändras vid introduktion av autonoma fordon.

Rapporten är en uppdaterad version av publikation 2017:144
Artikelnr: TVD-22674