Webbutik

MENY

Trafikflöden och autonoma fordon - Drive Me försökssträcka

Dokumentbeteckning: 2017:144

 

Detta är en analysrapport upprättad inom ramen för Drive Me ADEST innan försöken med de självkörande Volvobilarna, som ska med starta i slutet av 2017. Fokus i denna rapport ligger på trafikflöde och vägnätets kapacitet, samt hur dessa kan komma att förändras vid introduktion av autonoma fordon.

 

Självkörande och uppkopplade fordon kan på sikt innebära kortare tidslucka mellan fordon, färre incidenter och mer harmoniserat beteende mellan fordonen vilket skulle ge möjligheter
att öka kapaciteten avsevärt. På kort sikt kan effekterna däremot bli de motsatta genom att autonoma fordon initialt kommer att vara försiktiga och inte heller klara körfältsbyten i tät trafik.

Artikelnr: TVD-6366