Webbutik

MENY

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer − metodbeskrivning

Dokumentbeteckning: 2016:036

Vägtrafikbuller påverkar både människor och vilda djur negativt. Buller upplevs störande, och leder till stress och ohälsa. Hittills har Trafikverket hanterat detta problem främst i bebyggd miljö. Men även i naturmiljöer är buller en allvarlig störningsfaktor, som för människor leder till minskade upplevelsevärden och försämrad rekreation, och för många djur kan ha drastiska effekter såsom ökad dödlighet och försämrad reproduktion.
Artikelnr: NP-TV2161

I detta dokument redovisas en metodik för att identifiera värdefulla naturområden där det kan finnas störningskänsliga fågelarter. Metodiken identifierar också konfliktpunkter mellan dessa områden och trafikbuller. Metoden genererar ett nationellt planeringsunderlag som kan utnyttjas på flera sätt inom Trafikverket.

 

Författare: Arvid Bergsten, Anders Axenborg, Henrik Wahlman, Per Collinder, J-O Helldin, John Askling och Daniel Bengtsson