Webbutik

MENY

Trafikbuller i naturmiljöer - prioriteringsunderlag för riktade miljöåtgärder

Dokumentbeteckning: 2017:185

I denna rapport har man undersökt hur resultatet från metoden Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer, Trafikverkets rapport 2016:036, kan användas för prioritering av områden och som ett första urval för planering av riktade miljöåtgärder. För att få en uppfattning om hur träffsäkert kunskapsunderlaget är kontaktades externa experter hos kommuner, länsstyrelser och ornitologiska föreningar.

Författare: Anna Sjöberg och Erik Dalman
Artikelnr: TVD-11226