Webbutik

MENY

Trafikarbetets förändring 2005-2006

Dokumentbeteckning: 2007:44

Presentation av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet 2004-2005, baserad på data insamlade i Vägverkets system för uppföljning av trafikförändring.
Artikelnr: TV15360