Webbutik

MENY

Trafikarbetets förändring 2016-2017

Dokumentbeteckning: 2018:200

Redovisning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet 2016-2017, baserad på data insamlade i Trafikverkets system för uppföljning av trafikförändring.
Artikelnr: TVD-27900