Webbutik

MENY

Trafikarbetets förändring 2015-2016

Dokumentbeteckning: 2017:178

Redovisning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet 2015-2016, baserad på data insamlade i Trafikverkets system för uppföljning av trafikförändring.
Artikelnr: TVD-7922