Webbutik

MENY

Trafikarbetets förändring 2014-2015

Dokumentbeteckning: 2016:147

Redovisning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet 2014-2015, baserad på data insamlade i Trafikverkets system för uppföljning av trafikförändring.
Artikelnr: NP-TV2537