Webbutik

MENY

Trafikarbetets förändring 2011 - 2012

Dokumentbeteckning: 2013:124

Redovisning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet 2011-2012, baserad på data insamlade i Trafikverkets system för uppföljning av trafikförändring.
Artikelnr: TV17563