Webbutik

MENY

Trafikarbetets förändring 2010-2011

Dokumentbeteckning: 2012:091

Redovisning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet 2010-2011, baserad på data insamlade i Trafikverkets system för uppföljning av trafikförändring.
Artikelnr: TV17238