Webbutik

MENY

Trafikarbetets förändring 2009-2010

Dokumentbeteckning: 2011:059

Redovisning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet 2009-2010, baserad på data insamlade i Trafikverkets system för uppföljning av trafikförändring.
Artikelnr: TV16896