Webbutik

MENY

Trafikarbetets förändring 2008-2009

Dokumentbeteckning: 2010:097

Redovisning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet 2008-2009, baserad på data insamlade i Vägverkets/Trafikverkets system för uppföljning av trafikförändring.
Artikelnr: TV16657