Webbutik

MENY

Trafikarbetets förändring 2007-2008

Dokumentbeteckning: 2009:64

Redovisning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet 2007-2008, baserad på data insamlade i Vägverkets system för uppföljning av trafikförändring.
Artikelnr: TV16249