Webbutik

MENY

Trafikarbetets förändring 2004-2005

Dokumentbeteckning: 2006:165

Presentation av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet 2004-2005, baserad på data insamlade i Vägverkets system för uppföljning av trafikförändring.
Artikelnr: TV14271