Webbutik

MENY

Trafikarbetet 2017

Dokumentbeteckning 2018:239

TA-rapporten redovisar trafikarbetet på det statliga vägnätet version 2015-12-31. Trafiken på europa- och riksvägarna mättes, till största delen, 2014 och 2015 och huvuddelen av de primära länsvägarna 2017. Dessa tre vägkategorier representerar ca 80 % av trafikarbetet på det statliga vägnätet. Under 2016 mättes övriga länsvägar. På det övriga länsvägnätet har trafikuppgifterna varierande ålder. Trafikuppgifter äldre än 2017 har inte framskrivits till 2017 års nivå. Trafikarbetet presenteras, i olika tabeller, i fordonskilometer.
Artikelnr: TVD-33030