Webbutik

MENY

Trafikarbetet 2016

Dokumentbeteckning: 2018:238

TA-rapporten redovisar trafikarbetet på det statliga vägnätet version 2016-12-31. Trafiken på europa- och riksvägarna mättes, till största delen, 2014 och 2015 och huvuddelen av de primära länsvägarna 2013. Dessa tre vägkategorier representerar ca 80 % av trafikarbetet på det statliga vägnätet. På det övriga länsvägnätet har trafikuppgifterna varierande ålder. Under 2016 mättes huvudsakligen det övriga länsvägnätet. Trafikuppgifter äldre än 2016 har inte framskrivits till 2016 års nivå. Trafikarbetet presenteras, i olika tabeller, i fordonskilometer.
Artikelnr: TVD-33021