Webbutik

MENY

Trafikarbetet 2015

Dokumentbeteckning: 2016:164

TA-rapporten redovisar trafikarbetet på det statliga vägnätet version 2015-12-31.

Trafiken på europa- och riksvägarna mättes, till största delen, 2014 och 2015 och huvuddelen av de primära länsvägarna 2013. Dessa tre vägkategorier representerar ca 80 % av trafikarbetet på det statliga vägnätet. På det övriga länsvägnätet har trafikuppgifterna varierande ålder.

Trafikuppgifter äldre än 2015 har inte framskrivits till 2015 års nivå.

Trafikarbetet presenteras, i olika tabeller, i fordonskilometer.
Artikelnr: NP-TV2546