Webbutik

MENY

Trafikarbetet 2011

Dokumentbeteckning: 2014:033

TA-rapporten redovisar trafikarbetet på det statliga vägnätet version 2011-12-31.
Trafiken på europa- och riksvägarna mättes, till största delen, 2010 och 2011 och huvuddelen av de primära länsvägarna 2009. Dessa tre vägkategorier representerar ca 80 % av trafikarbetet på det statliga vägnätet.

På det övriga länsvägnätet har trafikuppgifterna varierande ålder. Trafikuppgifter äldre än 2011 har inte framskrivits till 2011 års nivå.
Trafikarbetet presenteras, i olika tabeller, i fordonskilometer.

Ersätter publikation 2012:247

 

Artikelnr: TV17617