Webbutik

MENY

TR Bro

Dokumentbeteckning: 2009:28

Banverkets publikationsbeteckning BVH 1583.10.
TR Bro är en teknisk beskrivning som anger Vägverkets och Banverkets råd vid nybyggande och förbättring av broar och vissa andra i TK Bro specificerade byggnadsverk. TR Bro är skriven i anslutning till TK Bro.

Dokumentet ersätts av Trafikverkets publikation 2011:086.
Artikelnr: TV000042