Webbutik

MENY

Trängselskatten i Stockholm förändrades 1 januari 2016 - vilka effekter fick förändringen?

Dokumentbeteckning: 2017:123

 

I januari 2016 förändrades systemet för trängselskatt i Stockholm. Ändringarna innebar att trängselskatten i innerstaden höjdes, det infördes trängselskatt på Essingeleden och maxbeloppet höjdes. Denna rapport beskriver vilka effekter den förändrade trängselskatten har haft. De effekter som analyserats är framkomlighet och trafikflöden för vägtrafik, kollektivtrafik, miljö och intäkter.

 

Artikelnr: TVD-5494