Webbutik

MENY

Trängselskattens effekter på mäns och kvinnors resande i Göteborg - en kvalitativ studie

Dokumentbeteckning: 2011:041

Rapporten beskriver det planerade trängselskattesystemet, vad vi vet om resvanor och resmönster i Göteborg samt vilka erfarenheter som finns beträffande fördelningseffekter för män och kvinnor till följd av vägavgifter i andra städer. Mot bakgrund av detta beskrivs ett kvalitativt resonemang om vilka tänkbara effekter trängselskatten kan ha på mäns och kvinnors resande i Göteborg.

Artikelnr: TV16883