Webbutik

MENY

Tomteboda bangård - framtida användning

Dokumentbeteckning: 2011:120

Idéstudiens syfte är att kartlägga och prioritera alternativa användningsområden för Tomteboda bangård och belysa dess roll i den framtida trafikförsörjningen. Idéstudien ska utgöra ett underlag till fortsatta studier för Tomteboda bangårds framtida användning, antingen för en förstudie eller fördjupade funktionsutredningar.

Artikelnr: TV17015