Webbutik

MENY

TK Geo 11

Dokumentbeteckning: 2011:047
Publikationen har upphört att gälla i maj 2014 och är ersatt av TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) och TR Geo 13 ( TDOK 2013:0668) som finns bland Trafikverkets styrande och stödjande dokument

TK Geo 11 är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets krav och råd vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner.

För att de i TK Geo 11 angivna kraven ska bli gällande vid upphandling måste denna åberopas i kontraktet för aktuellt objekt.

Denna publikation ersätter Vägverkets publikation 2009:46 och  Banverkets BVS 1585.001 och gäller från 1 juni 2011.
Avsteg från krav ställda i denna publikation kan beviljas av Trafikverket.

Artikelnr: TV16955