Webbutik

MENY

TK Bro

Dokumentbeteckning: 2009:27

Banverkets publikationsbeteckning BVS 1583.10.
TK Bro är en teknisk beskrivning som anger Vägverkets och Banverkets krav vid nybyggande och förbättring av broar och vissa andra i TK Bro specificerade byggnadsverk.

Ersätter ATB Bro 2004.
Ersätts av Trafikverkets publikation 2011:085, TRVK Bro 11.

Förtydliganden och tillägg till publikationen finns på Trafikverkets webbplats.

Artikelnr: TV000041