Webbutik

MENY

Tillträdesskydd i järnvägssystemet – planeringsunderlag

Dokumentbeteckning: 2017:183

Detta planeringsunderlag redovisar resultatet från en studie avseende säkerhetssituationen i järnvägssystemet. Studien har efterfrågats eftersom Trafikverkets nya organisation behöver anpassas efter de villkor som järnvägssystemet som anläggning idag ställer på förvaltaren. Det finns målsättningar både om ökad tågtrafik, hög tillgänglighet samt minskat antal personskador i systemet.
Artikelnr: TVD-13830