Webbutik

MENY

Tillträdesskydd i järnvägssystemet - Handlingsplan

Dokumentbeteckning: 2018:038

Den kraftigt ökande trafiken på järnvägen samt det ökade antalet rapporterade incidenter av säkerhetsrelaterad karaktär kräver dels en tydligare fokusering och kartläggning av de prioriteringar som Trafikverket behöver göra, dels att möjliga utvecklade arbetssätt, åtgärdsområden och ansvarsfördelningar identifieras och tas fram. Åtgärder som föreslås i denna handlingsplan bedöms på sikt förbättra utfallet i det effektområde i TTT som hanterar förseningar som följd av obehöriga i spårområdet.
Artikelnr: TVD-14642
Specifikationer
Language Swedish SV