Webbutik

MENY

Tillstånd- och brister i transportsystemet, underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2017:154

Denna underlagsrapport med tillstånds- och bristbeskrivningar är ett kunskaps- och prioriteringsunderlag i framtagandet av förslag till den nationella planen för transportsystemet. Beskrivningen gör det möjligt att värdera var i transportsystemet Trafikverket behöver prioritera åtgärder och vilka typer av åtgärder eller insatser som bör prioriteras. Tillstånds- och bristbeskrivningen ligger därmed till grund för de åtgärder som föreslås i planen samt för fördelning av medel mellan olika åtgärdstyper. Beskrivningen inkluderar inte förslag till åtgärder.
Artikelnr: TVD-7493