Webbutik

MENY

Tillståndsbeskrivning 2030 - effekter av statliga infrastrukturplaner och förhandling i Stockholms län

Dokumentbeteckning: 2016:084

Syftet med denna rapport är att ge en samlad bild av vad som kan förväntas av de infrastrukturåtgärder som redan är beslutade, det vill säga som ingår i Nationell plan 2014-2025, Länsplanen för Stockholm och 2013 års Stockholmsförhandling.
Artikelnr: TV000443