Webbutik

MENY

Tillgänglighet, säkerhet och trygghet för äldre i den lokala miljön "Kom så går vi". Slutrapport

Dokumentbeteckning: 2007:109

Föreliggande rapport är en beskrivning och en sammanställning av resultaten från demonstrationsprojektet ”Kom så går vi”, Kristianstad. Projektet syftar till förbättring av säkerhet och tillgänglighet i äldre personers närmiljö, baserad på äldre boendes och berörda myndigheters aktiva medverkan i forskningsprocessen.

Fler dokument: Sammanfattning svenska, Beställningsnummer 89084; Sammanfattning engelska, Beställningsnummer 89085.

Artikelnr: TV15533