Webbutik

MENY

Tillgänglighetsvillkor i svenska städer TVISS

Dokumentbeteckning: 2004:005

Tviss handlar om att mäta tillgänglighet i svenska städer och att ställa tillgängligheten i relation till de krav på trafikmiljön som olika brukargrupper ställer. Trafikmiljöerna i Trelleborg, Helsingborg, Alingsås, Säffle, Umeå och Luleå har inventerats. Data med uppgifter om den fysiska miljön har samkörts med data om befolkning. Analyser av tillgänglighet till ett antal olika samhällsfunktioner, såsom skolor, idrottsanläggningar, arbetsplatskoncenbtrationer och tätortscentra, har genomförts. Analyserna har gjorts för olika gruppers särskilda behov. De färdsätt som studerats är gång, cykling, kollektivtrafik, samt bil.

Artikelnr: TV11712