Webbutik

MENY

Tillgänglighetsläget i Skånes kommuner 2005

Dokumentbeteckning: 2006:78

Vägverkets sektorsansvar innebär att påverka kommunerna att arbeta efter intentionerna i propositionen "Från patient till medborgare" samt de lagar som stiftas i området. En kartläggning av hur långt regionens 33 kommuner kommit och vilket stöd respektive kommun behöver för att komma vidare har genomförts. Resultaten av kartläggningen ger underlag till hur Vägverket kan gå vidare med påverkansarbetet tillsammans med kommunenrna. Rapporten ger tips och ideér på olika arbetssätt inom vissa kommuner och detta kan då vara inspiration till andra.
Artikelnr: TV12188