Webbutik

MENY

Tillgänglighetsläget i Regions Syds kommuner 2011

Dokumentbeteckning: 2012:086

Denna utvärdering syftar till att kartlägga och beskriva läget i Trafikverket Region Syds 71 kommuner med avseende på tillgängligheten i väg-, gatu- och stationsmiljöer för personer med funktionsnedsättningar. På så vis utgör den en uppföljning av genomförda aktiviteter i kommunerna inom tillgänglighetsområdet. Utvärderingen utgör även underlag för att nå det transportpolitiska funktionsmålet Tillgänglighet.
Artikelnr: TV17287